Skip to main content

VALENZUELA CITY, USA

Celebrating 25 Years Of Service

Home
About Us
Message Of The President
History Of Valenzuela
Historical LandMarks
Polo The Beautiful
Board Of Directors
Members
Poems & More
Tribute To Resty Bautista
Memory Of Alice Bautista
Ako Ay Pilipino
Ang Huling Pangako
Dekada Singkwenta
Pamamaalam
Ating Kapisanan
Remember Ondoy
Life After Retirement
Reflection By Lorena m. E
In The Course of Life
Remembering Tatay Pito
Tula Para Kay SID
In Remembrance Of Emil Me
Valenzuela..Noon & Ngayon
Gabay Ng Tahanan
Meetings and Activities
Northern California
Photo Gallery
Video Gallery
In Loving Memory
Bulletin Board
The Link
Contact Us
Member Login

Ang Valenzuela...Noon At Ngayon
Nilikha Ni Eusebio "Bing" San Diego

Noong araw, ang lungsod ta'y kadluan at huwaran
Ng malinis na paligid at luntiang kabukiran;
Maaya rin ang tanawin na tulad ng kaparangan
Na sagana sa pananim, mga punong malalabay!


Malinaw ang mga batis, salog, bukal, sapa't ilog
Na may hatid na ligaya, galak, saya, tuwa't lugod,
Pag namasdan ng balana't ang paningin ay humagod
Sa malinaw na daluyan na pamawi nitong pagod!


Kabataa'y magagalang, mamamaya'y halimbawa
Ng mabuting kaasala't pakitungo sa ating kapwa;
Masisigla ang pagbati sa kabayan o banyaga:
Magkapantay tayong lahat, patnubay na paniwala!


Ngunit ngayon, bagaman at ang sabi ay maunlad na
Ang mahal nating lungsod, makabagong Valenzuela;
Marami nang subdibisyon, naglipana ang pabrika;
Ang aya at kagandahan, bakas na lang sa alaala!


Nalipol ang mga puno, nawala ang kabukiran;
Wala nang mga tanim sa tumana't halamanan;
Aliwalas na paligid ay napawi at naparam,

Napalitan ng polusyon na salot sa kalusugan!


Naburak ang ma batis, salog, bukal, ilog, sapa;
Nawala na ang linaw na tahanan ng mga isda;
Nabago na ang kultura, lalo na ng mga bata...
Matutunton na lang natin sa hinagap at gunita!