Skip to main content

VALENZUELA CITY, USA

Celebrating 25 Years Of Service

Home
About Us
Message Of The President
History Of Valenzuela
Historical LandMarks
Polo The Beautiful
Board Of Directors
Members
Poems & More
Tribute To Resty Bautista
Memory Of Alice Bautista
Ako Ay Pilipino
Ang Huling Pangako
Dekada Singkwenta
Pamamaalam
Ating Kapisanan
Remember Ondoy
Life After Retirement
Reflection By Lorena m. E
In The Course of Life
Remembering Tatay Pito
Tula Para Kay SID
In Remembrance Of Emil Me
Valenzuela..Noon & Ngayon
Gabay Ng Tahanan
Meetings and Activities
Northern California
Photo Gallery
Video Gallery
In Loving Memory
Bulletin Board
The Link
Contact Us
Member Login

I S S D
(Isang tula ng paggunita at pagmamahal kay Isidro Salvador San Diego)
May 15, 1935 - January 25, 2014
Nilikha Ni Bing San Diego

I-nihanda ang sarili sa tapat na paglilingkod;
   Ito na rin ang alay niya, waring hindi napapagod
   Kung sa kapwa'y makatulong, ang dulot ay tuwa't lugod;
   Kapakanan ng balana'y sadyang nais maibunsod!

S-iya'y handang umalalay sa sinumang nagnanais
Na mabatid ang paraan ng paghanda nitong buwis;
Kaalama't karanasan na matapat at malinis
nakahandang ibahagi nang sa gawa'y di malihis!


S-a pagiging bukas-palad sa pagtulong at alalay,
Kay ganda ng panuntunang sinusunod na patnubay:
minsan lamang dadaanan ang landas ng ating buhay
Kaya't gawin ang marapat, naaakma't nababagay!


D-alangin ng bawat isang malapit kay "Sangko"/"Sid"
Lalung-lalo ang pamilya at ang lahat ng kapatid:
Kaluluwa'y sumalangit ang taimtim na pahatid
At sana ang luwalhati'y manatiling di masaid!