Skip to main content

VALENZUELA CITY, USA

Celebrating 25 Years Of Service

Home
About Us
Message Of The President
History Of Valenzuela
Historical LandMarks
Polo The Beautiful
Board Of Directors
Members
Poems & More
Tribute To Resty Bautista
Memory Of Alice Bautista
Ako Ay Pilipino
Ang Huling Pangako
Dekada Singkwenta
Pamamaalam
Ating Kapisanan
Remember Ondoy
Life After Retirement
Reflection By Lorena m. E
In The Course of Life
Remembering Tatay Pito
Tula Para Kay SID
In Remembrance Of Emil Me
Valenzuela..Noon & Ngayon
Gabay Ng Tahanan
Meetings and Activities
Northern California
Photo Gallery
Video Gallery
In Loving Memory
Bulletin Board
The Link
Contact Us
Member Login
 

 GABAY NG TAHANAN

Nilikha Ni Gene Bautista


     Sa pasimulang lalangin ang mundo

Nilikha ng Diyos unang-unang tao

Mula sa alabok ay kanyang binuo

Lalaking ang bisig ay matitipuno.

 

     Bagamat sagana sa lahat ng bagay

Kahit paraiso siya’y nalulumbay

Hinugot sa tadyang sa kanya’y binigay

Babae na nagging kabiyak ng buhay.

 

     Di matatat’wa ang kahalagahan

Nang mga babae sa sangkatauhan

Nararapat lamang nating pag-ukulan

Ang mga ginoo’t kanyang kabutihan.

 

     Sa ‘ting kasaysayan doo’y nakatala

Magiting na lalaking namuno sa bansa

Laban sa kaaway sinong nagpalaya?

Sundalong lalaki, buhay ay tinaya.

 

    Ama ng tahanan ay katangi-tangi

Una ang pamilya bago ang sarili

Ano mang trabaho walang pinipili

Kahit na abutin hanggang hating-gabi.

 

     May bagyong darating amang nagsusuhay

Sa paligid-ligid ng munti n’yang bahay

Ang tigang na lupa’y kanyang binubungkal

Upang pagtaniman ng bigas at gulay.

 

     Kung walang pang-ulam sa dagat ang tungo

Laging nakahanda, lambat at sombrero

Pagsapit ng hapon ang bangka ay puno

Nang maraming isda, sugpo’t alimango.

 

     Salat man sa yaman ating mapapansin

Ligaya ang dulot kung ama’y butihin

Ngunit pag ang ama ay palaging lasing

Ang kahahantungan pamilyang gusgusin.

 

     Kahit nasa iyo ang lahat ng yaman

Kung ama’y pabaya at walang mahalan

Buwag na tahanan ang kalalabasan

Itong mga bata silang paparisan.

 

     Sa landas ng buhay ay ang mahalaga

Ang pagtataguyod ng bawat pamilya

At kung sa tahanan ang ilaw ay ina

Haliging matatag, gabay itong ama.