Skip to main content

VALENZUELA CITY, USA

Celebrating 25 Years Of Service

Home
About Us
Message Of The President
History Of Valenzuela
Historical LandMarks
Polo The Beautiful
Board Of Directors
Members
Poems & More
Tribute To Resty Bautista
Memory Of Alice Bautista
Ako Ay Pilipino
Ang Huling Pangako
Dekada Singkwenta
Pamamaalam
Ating Kapisanan
Remember Ondoy
Life After Retirement
Reflection By Lorena m. E
In The Course of Life
Remembering Tatay Pito
Tula Para Kay SID
In Remembrance Of Emil Me
Valenzuela..Noon & Ngayon
Gabay Ng Tahanan
Meetings and Activities
Northern California
Photo Gallery
Video Gallery
In Loving Memory
Bulletin Board
The Link
Contact Us
Member Login


ANG ATING KAPISANAN

Nilikha Ni Bing San Diego

 

Paglingon...

 

Pag nilingon ang lumipas nitong ating kapisanan 

Tunay nating mababakas ang hamak na pinagmulan;

Nagsimula tayo noon na ang ating kasapian

Di karakang marami na, at bagkus nga ay iilan!

 

Namuhunan ng tiyaga, kasipagan at sigasig

Mga halal na pinuno na ang layon at mabigkis

Mga taga-Valenzuela na tumungong ibang panig

Na malayo sa tahanan at lungsod na iniibig!

 

Mga kasaping matatapat ay totoong umagapay,

Nagsitulong at kumatig sa wagas na panawagan:

Palawakin, patatagin, patibayin nang lubusan

Ang samahang magsisilbing isang moog na sandigan!

 

Ito rin ang magbubunsod na matupad ang mithiin

Magkaroong-kaganapan ang paglunsad ng hakbangin

Na maraming kababayan sa mahal na lungsod natin

Ang sana ay matulungan o kaya ay kalingain!

 

Pagtanaw...

 

Labing-pito na taon na ang mabilis na nagdaan

At ngayon ay mawiwikang matatag na ang saligan;

matibay na itong buklod at maraming nagampanan-

Pasasalamat sa Lumikha na gumabay sa samahan!

 

Salamat din sa naglingkod, masisipag na pangulo

Tulad nina Boy Tan, Pete Francisco at Sid San Diego;

Gloria Francisco at Emil Mendoza, Erlinda Ganiron at Romy Eulogio

At sa ngayon namuno ring ang pangalan ay Fred Deato!

 

Di rin dapat kalimutan lahat-lahat ng kasapi

Dahil sila'y nagpakita ng pagkatig at punyagi;

Sila'y sadyang kabalikat sa layunin at lunggati

Na ang hakbang at pagkilos, tiyaking di mapalungi!

 

Ituon natin ang pananaw sa maayang hinaharap

Na ang lahat ay kaisa at kasama sa pangarap;

Tatamuhin ang tagumpay kahit na anong hirap

Kung para sa kapisanang ang pagsinta'y sadyang panap!